Actiedag 29 maart voor een degelijk interprofessioneel akkoord

Iedereen heeft belang bij een degelijk interprofessioneel akkoord.
Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over het IPA, het interprofessioneel akkoord. Daarin wordt vastgelegd hoeveel de lonen mogen stijgen in de profitsectoren. Maar ook de verhoging van de minimumlonen en de uitkeringen, en alle afspraken over bijvoorbeeld SWT (‘brugpensioen’) liggen daar op tafel.
Het overleg over dat IPA zit volledig geblokkeerd. De werkgevers willen niet dat de lonen méér dan 0,4% stijgen. Een schamele 0,4%. Ook in de sectoren die het de voorbije jaren goed deden, zou er niet meer loonsverhoging in zitten.
Belangt het IPA ook de werknemers van de non-profit aan?
Zeker wel! In de non-profit zetten we stevige stappen vooruit in sociale akkoorden voor een beter loon en meer jobs. Maar alle afspraken rond SWT, landingsbanen, woon-werkverkeer, tijdskrediet, vorming, werkbaar werk worden ook bij dit IPA besproken.
En er is meer: door de stilstand komt er van de verhoging van de sociale uitkeringen niets in huis. De uitkeringen van wie werkloos, ziek of met pensioen is, moeten aangepast worden aan de levensduurte. Het is foute boel dat de werkgevers ook de sociale uitkeringen blokkeren omwille van een discussie over een stijging van de lonen.

Het IPA is een akkoord van solidariteit:

- met wie nood heeft aan sociale uitkeringen
- met alle werknemers van alle sectoren die meer waardering verdienen dan een schamele loongroei van maximum 0,4% voor twee jaar
De non-profit staat schouder aan schouder met alle werknemers van andere sectoren.

We willen het beter! Samen maken we het beter! #wemakenhetbeter
Neem deel aan de acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront op maandag 29 maart! Meer info op samenmakenwehetbeter.be