ADL-assistenten vzw Ado Icarus overgenomen door Familiehulp

We zien vandaag dat organisaties binnen de non-profit nauwer gaan samenwerken. Zo worden de ‘ADL-assistenten’ van de vzw Ado Icarus, die mensen met een beperking helpt om zelfstandig te wonen, overgenomen door Familiehulp. (Een ADL-assistent is een persoon die andere mensen helpt met de Activiteiten van het Dagelijks Leven, zoals wassen en eten) Deze organisaties vallen niet altijd binnen hetzelfde paritair comité.

De arbeidsvoorwaarden en afspraken kunnen onderling dan ook best verschillen. Wanneer werknemers van het ene paritair comité worden overgenomen door een werkgever uit een ander paritair comité, leidt dit tot onzekerheid bij de medewerkers.

Als vakbond laten we geen enkele medewerker in de kou staan.
We zorgen er voor dat deze overgang correct verloopt. We letten erop dat de loon- en arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers er niet op achteruitgaan en dat de manier waarop de uurroosters gemaakt worden (en de taken die je doet), niet gewijzigd worden.

Bovendien streven we naar garanties voor een goed sociaal overleg in de toekomst.
We komen op voor de belangen van alle betrokken werknemers. In overleg met de werkgever zoeken we naar oplossingen. Op ons kan je rekenen!