Alle werknemers in de kinderopvang en de onthaalouders-werknemers krijgen een nieuwjaarspremie

Je leest het goed: begin volgend jaar, uiterlijk met het loon van februari, krijg je een extra premie. Voor voltijdse werknemers die het volledige jaar 2021 hebben gewerkt gaat het om 19O euro bruto. Dat is geen geschenk van je werkgever. Deze eenmalige nieuwjaarspremie heb je te danken aan het sociaal akkoord dat ACV Puls dit jaar voor de Vlaamse non-profit heeft afgesloten. Het komt bovenop

- De introductie van een dertiende maand eind vorig jaar
- De toekenning van 300 euro consumptiecheques in het voorjaar
- De loonsverhoging van minimum 1,7% vanaf maart
- Het systeem van de automatische loonindexering, waardoor je
inkomen in belangrijke mate de stijgende prijzen volgt

Dankzij VIA 6 is er ook ruimte om pedagogische coaches aan te werven. Zij zullen samenwerken met kinderbegeleiders in de opvanglocatie. Dat zorgt niet alleen voor minder werkdruk maar draagt ook bij tot meer kwaliteit van kinderopvang. 2021 was opnieuw een uitdagend jaar, en de inspanningen van het personeel in de zorgsectoren verdienen blijvende erkenning en respect.

Ook in 2022 wil ACV Puls hier verder aan werken. Als we dan opnieuw op je steun mogen rekenen, zetten we zeker nieuwe stappen vooruit.

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je organisatie, of bij één van onze ACV Puls secretariaten.
ACV Puls wenst iedereen fijne eindejaarsdagen. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar!