Brusselse regering laat daklozen in de kou staan.

De Brusselse regering kan geen middelen vrij maken voor de structurele erkenning van de daklozenopvang Foyer Bodegem. Daardoor dreigen meer dan 70 alleenstaande mannen vanaf 1 april 2021 weer op straat te belanden, 11 medewerkers verliezen hun job.

Foyer Bodegem is een uniek initiatief in het Brusselse sociale landschap: 49 alleenstaande daklozen mannen en 24 asielzoekers worden er begeleid naar een betere toekomst en naar een zelfstandig leven. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen CAW Brussel en de vzw Sociale Werken van Leger des Heils en is een onmisbare schakel in de verschillende Brusselse initiatieven voor daklozen. Foyer Bodegem biedt niet enkel bed, bad en brood. Het is een plek waar daklozen en vluchtelingen tot rust kunnen komen. Ze moeten na de nacht niet weer de straat op.
In juli 2020 heeft de vzw Sociale Werken Leger des Heils een aanvraag ingediend voor de structurele erkenning en financiering van dit project binnen de Brusselse ordonnantie voor de daklozenopvang. Op 29 oktober liet het kabinet van de bevoegde Minister, Alain Maron, weten dat er geen bijkomende middelen beschikbaar zijn om Foyer Bodegem structureel te erkennen en te financieren.

Michael Vandenbroucke, vakbondssecretaris bij ACV Puls reageert ontgoocheld:

“11 medewerkers verliezen hun job, dat is hard, zeker in deze tijden. En toch ze zijn vooral bezorgd over de toekomst van de daklozen die ze momenteel begeleiden. Door de coronacrisis zijn er geen alternatieven voor deze mannen voor handen. Als ze terug op straat belanden, dan worden al de inspanningen die de medewerkers geleverd hebben, teniet gedaan.”

We vragen aan minister Alain Maron een oplossing voor de meer dan zeventig mannen die vanaf april op straat dreigen te belanden.