Dag van de verpleegkundige!

Vandaag is het dag van de verpleegkundige, en die kunnen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Shoutout naar àlle verpleegkundigen, respect voor het werk dat jullie elke dag verzetten!

Géén betere dag dan de Dag van de Verpleegkundige om wereldkundig te maken dat ACV Puls, samen met de sociale partners, maar liefst 952 mensen de kans geeft om, met behoud van een inkomen, een opleiding te volgen tot verpleegkundige of zorgkundige.

Als we iets geleerd hebben gedurende het voorbije corona-jaar dan is het wel dat het invullen van deze functies broodnodig is. Maar liefst 3 opleidingsprojecten willen daartoe bijdragen.

Via het project #kiesvoordezorg krijgen werknemers uit niet-zorggerelateerde sectoren de kans tot een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige. Maar liefst 434 kandidaten starten dit jaar nog aan hun opleiding, met behoud van een wedde.

Al meer dan 15 jaar leidt het project 600 nieuwe verpleegkundigen op. Al even lang was en is ACV Puls één van de drijvende krachten achter dit project. Dit keer focuste dit project zich uitzonderlijk op werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding verpleegkunde bachelor (A1) of HBO5 (A2). Dit jaar starten 436 kandidaten aan hun opleiding via dit project, alweer met behoud van een wedde.

Tenslotte richt het Opleidingsproject Zorgkundige zich ook tot werknemers uit het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding tot zorgkundige. 82 kandidaten starten dit jaar met hun deeltijdse opleiding, ook hier zonder loonverlies.

Meer informatie omtrent de verschillende projecten op onze webpagina’s:

#kiesvoordezorg
Opleidingsproject voor Verpleegkundigen
Opleidingsproject Zorgkundige

We wensen alle kandidaten héél véél succes toe!