Dertiende maand 2020: Gezinszorg, opvoedingsinstellingen-en diensten, kinderopvang en centra geestelijke gezondheidszorg

Wie in de sectoren gezinszorg, opvoedingsinstellingen-en diensten, kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg aan de slag is maakt aanspraak op een dertiende maand. Het is je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.

De werknemers van de gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp, welzijnswerk, centra voor geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang subsidietrap 2A/3 krijgen dankzij het sociaal akkoord dat we als ACV Puls gesloten hebben een volledige dertiende maand.

Deze dertiende maand is gelijk aan het geïndexeerd brutomaandloon voor de maand oktober van het lopende kalenderjaar, met inbegrip van haard- of standplaatstoelage, maar zonder de andere premies, toeslagen, weddesupplementen of vergoedingen.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: www.hetacv.be/acv-puls