Besparingen

De federale en de Vlaamse regering voeren een beleid dat neerkomt op minder inkomen en koopkracht voor werknemers, werklozen en ambtenaren. Rijken en ondernemers blijven buiten schot. Ook op zorg, welzijn en cultuur willen ze besparen. De LBC-NVK non-profit legt zich daar niet bij neer.

Handen af van onze loopbaanregeling non-profit (ADV-dagen)

di 8 nov 2016 -- Mark Selleslach

De regering valt onze loopbaanregeling van de non-profit (de ADV-dagen) aan. Het is genoeg geweest. Die idiote beslissing moet weg. Kom naar de nationale non-profit betoging op 24 november 2016 in Brussel.

Pagina's