Dienstencheques

De LBC-NVK wil dat de overheid belet dat dienstencheques kunnen gebruikt worden voor zorgtaken.

Dienstencheques in kinderopvang niet gebruikt

do 29 okt 2009 -- Redactie

Op een schriftelijke vraag van Mieke Vogels moest Minister Vandeurzen toegeven dat de middelen die de vorige Vlaamse Regering heeft vrijgemaakt voor de zelfstandige initiatieven niet renderen.

Dienstenchequebedrijf Familiehulp geherstructureerd

vr 4 mei 2007 -- Geert De Wortelaer

Op 26 april 2007 heeft de directie van Familiehulp op een buitengewone vergadering van de ondernemingsraad de nieuwe organisatiestructuur en de toekomstplannen van de VZW PIT, wat staat voor ’Profe