Generatiepactjobs

Minister van Werk Muyters wil de jongerenbonus in de non-profit afschaffen. Daardoor zijn 800 banen voor laaggeschoolde jongeren, de generatiepactjobs, bedreigd. Concreet gaat het om begeleiders en logistieke functies in de buitenschoolse kinderopvang, om logistieke functies, animatoren en chauffeurs in dagverzorgingscentra en om kansen voor jongeren in het stelsel deeltijds leren/deeltijds werken binnen heel de non-profit. Hun job moet absoluut behouden blijven want zij doen heel waardevol werk.

Alle artikels: