Sociale akkoorden non-profit 2006-2010

Lang actievoeren leidde uiteindelijk tot het sociaal akkoord voor de non-profit 2006-2010. We slaagden er in om zowel voor de Vlaamse als de federale sectoren zo'n akkoord af te sluiten.

Federale regering zet het mes in loopbaanregeling zorgsector

ma 24 okt 2016 -- Mark Selleslach

De loopbaanregeling van de zorgsector houdt in dat de arbeidsduur in de sector (38 uur op voltijdse basis) vanaf de leeftijd van 45 jaar elke vijf jaar met twee uur per week verminderd wordt. De regering wil de aanvangsleeftijd optrekken tot 50 jaar en de regeling afschaffen voor werknemers die geen zorgberoep hebben.

ACV moet ervoor zorgen dat menswaardig werken in non-profit mogelijk blijft

vr 10 okt 2014 -- Redactie

LBC-NVK non-profit militant Nancy Sterck is er trots op dat de LBC-NVK er in 30 jaar witte woede voor heeft kunnen zorgen dat menswaardig werken tot de pensioenleeftijd in de sector van zorg, welzijn en cultuur toch mogelijk werd. Ze wil niet dat de nieuwe federale regering dat nu ongedaan maakt. In een open brief roept ze het ACV op om ervoor te zorgen dat menswaardig werken in de non-profit mogelijk blijft.

Website pensioenfondsen vernieuwd

di 17 jun 2014 -- Redactie

Weet je nog, de tweede pensioenpijler van de non-profit? Dat aanvullend pensioen is sinds dik drie jaar een feit. Het is één van de verwezenlijkingen van de non-profitakkoorden 2006-2010.

Aanvullend pensioen non-profit is een feit

do 6 dec 2012 -- Redactie

Na jaren van strijd is de LBC-NVK er eindelijk in geslaagd om in de sectoren van zorg, welzijn en cultuur een aanvullend sectoraal pensioen te realiseren.

Goed nieuws bij Landelijke Kinderopvang

di 25 sep 2007 -- Redactie

In veel intitiatieven voor buitenschoolse opvang en in enkele kribbes werkt personeel dat met FCUD-geld (Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten) wordt gefinancieerd.

Doorbraak opzegtermijnen arbeid(st)ers

di 22 mei 2007 -- Redactie

Opzegtermijnen van bedienden voor de arbeid(st)ers: alle werkgevers gaan akkoord! Gewaarborgd loon in een impasse… doorbraak voor de opzegtermijnen!

Nationale actie federale non-profit op 25 mei

di 15 mei 2007 -- Redactie

In juni 2006 sloten we een akkoord met de werkgevers zodat alle arbeid(st)ers met 5 jaar anciënniteit in de non-profitsector de belangrijkste voordelen van het bediendestatuut zouden krijgen: