Eindejaars- en attractiviteitspremie 2020: ziekenhuizen en thuisverpleging

Wie in een ziekenhuis of in de thuisverpleging werkt, krijgt, zoals elk jaar een eindejaars- en attractiviteitspremie. Ze zijn je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.
We hopen dat deze premies een lichtpuntje kunnen zijn op het einde van een toch wel turbulent jaar.

Maar er is meer. Bovenop die twee premies krijg je ook een aanmoedigingspremie en een consumptiecheque. Die kwamen er in samenspraak met de federale overheid als blijk van waardering voor jullie werk tijdens de coronacrisis. De consumptiecheque bedraagt 300 euro. De aanmoedigingspremie is 985 euro bruto. Alle premies zijn in verhouding tot de jobtime voor wie deeltijds werkt.

  • Eindejaarspremie:

    De eindejaarspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €357,48 + 2,5% van je brutojaarloon

  • Attractiviteitspremie:

    De attractiviteitspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €674,49 + 0,53% van je brutojaarloon

Beide premies zijn een optelsom van twee delen. In deze berekening geven we de brutobedragen op voltijdse basis (voor deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober (mét de haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen, maar zonder andere toeslagen), te vermenigvuldigen met 12. Op je loonfiche moeten de premies duidelijk vermeld staan. Sommige werkgevers betalen beide premies tegelijkertijd uit. Staan ze als één bedrag vermeld, dan tel je de bedragen en de percentages van de beide premies gewoon op.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in
één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: www.hetacv.be/acv-puls