Eindejaarspremie en dertiende maand 2020: Beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven (327)

Wie in de beschutte en sociale werkplaatsen (maatwerkbedrijven) aan de slag is, krijgt zoals elk jaar een eindejaarspremie of een dertiende maand. Ze zijn je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.

In de beschutte werkplaatsen krijgt het productiepersoneel een eindejaarspremie. Die is gelijk aan 164,67 x het bruto-uurloon van de maand december. Het omkaderingspersoneel ontvangt een dertiende maand.

In de sociale werkplaatsen krijgt het productiepersoneel een dertiende maand. Daarvoor wordt het uurloon vermenigvuldigd met alle gewerkte uren vanaf één december 2019 tot 30 november (gedeeld door 12). In september kan een voorschot van 13% betaald worden aan wie op 1 september minstens twee bezoldigde of gelijkgestelde maanden in de referentieperiode had. Het omkaderingspersoneel krijgt er een dertiende maand die gelijk is aan het bruto referentieloon van juni.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen? Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: www.hetacv.be/acv-puls