Eindejaarspremie en dertiende maand 2020: socioculturele sector (329)

Wie in de sector sociocultureel werk aan de slag is, krijgt zoals elk jaar een eindejaarspremie. Het is je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.

De werknemers behorend tot de subsectoren samenlevingsopbouw, integratie-en inburgering en de LDE doelgroepwerknemers krijgen voor de eerste keer een volledige dertiende maand! Die is gelijk aan het geïndexeerd brutomaandloon voor de maand oktober van het lopende kalenderjaar, met inbegrip van haard-of standplaatstoelage maar zonder andere premies, toeslagen, weddesupplementen of vergoedingen.

In de deelsectoren sociaal-cultureel werk, cultuurspreiding, sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, milieu-en natuurwerk is er een andere eindejaarspremie van toepassing.
Die bestaat uit een vast geïndexeerd bedrag van 536,62 euro en een variabel gedeelte van 5,76% op het bruto jaarloon (=12x bruto maandloon oktober met uitsluiting van premies, toeslagen of vergoedingen).

Naargelang de hoogte van je loon, wordt zo tussen de 75 en 85 % van een volledige 13de maand bereikt. Let wel: indien je vroeger al een hogere eindejaarspremie kreeg, moet de werkgever de subsidies die hij zal ontvangen om de eindejaarspremie te verhogen dan aanwenden om ofwel een verbetering te doen aan de bestaande eindejaarspremie of andere koopkrachtmaatregelen ten behoeve van de werknemers voorzien. Dit moet in overleg met de werknemers gebeuren.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen? Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: www.hetacv.be/acv-puls.