Kom op 7 mei naar de Nationale non-profit actie en reuze-meeting

Bekijk hier de vervoersafspraken om op 7 mei in Brussel te geraken.

Na de politieke verkiezingen van 26 mei 2019 komen er nieuwe regeringen. Wat die regeringen voor zorg, welzijn en cultuur zullen doen of niet zullen doen is van groot belang voor heel de bevolking, maar in het bijzonder ook voor jou als Non-Profit werknemer die zich elke dag inzet.

Met alle sectoren van de Non-Profit geven we op 7 mei 2019 een duidelijk signaal aan de politieke wereld. “Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN”!

Mevrouw de politica, mijnheer de politicus: wat gaat U en uw politieke partij doen voor zorg, welzijn en cultuur? Nog geen idee? Wij wel. En het is dringend!

Investeer in kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur.

Wat gaat het door te krappe budgetten worden met de vergrijzing, met de stijgende en steeds complexere zorgnoden? Investeer in kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur!

Instroom van extra werknemers.

Er zijn de komende jaren tienduizenden extra werknemers nodig in de Non-Profit. Zoniet worden de personeelstekorten een ernstig probleem.

Meer personeelsbezetting op de werkvloer.

De emmer van de werkdruk loopt vandaag in vele gevallen over. Werknemers zitten op hun tandvlees. Het is teveel met te weinig op dienst. Menselijke zorg is geen bandwerk, geen race tegen de tijd.

Echt werkbaar werk in aantrekkelijke werkomstandigheden

Werkbaar werk in theorie en moeilijke werkomstandigheden in de praktijk? Doe er iets aan! Zodat de flexibiliteit niet verder uit de pan swingt. Met echt respect voor de combinatie van werk en privé. Geen bla-bla-bla als het er echt op aankomt. Anders dreigt de sector eerder werknemers te verliezen dan dat er bij komen.

Steeds langere loopbanen: is dat wel haalbaar en realistisch?

Geen afbraak, maar respect voor onze loopbaanregelingen!

Zorg voor mensen, niet voor de winst.

De centen van de gemeenschap (van sociale bijdragen en belastingen) voor zorg en welzijn dienen niet om aandeelhouders rijker te maken. Stop met de praatjes, doe de blinddoek af, en stel eindelijk duidelijke eisen en grenzen.

Bespaar niet op de kap van de sociale zekerheid.

Kwaliteitsvolle zorg en welzijn voor alle mensen is alleen mogelijk dank zij een solidaire sociale zekerheid waar iedereen aan bijdraagt. Maak er geen politieke melkkoe van voor begrotingsbesparingen.

Veranderen om te verbeteren, en niet “veranderen tegen wil en dank”!

In de Non-Profit zijn ingrijpende veranderingen aan de gang (financiering, regelgeving,..). Nog meer daarvan is op komst. Wordt het daardoor beter, of doet men gewoon voort ook als het niet goed is? Ernstig sociaal overleg over veranderingen dat betekent afspraken maken en rekening houden met de stem van de werknemers!

Een nieuw sociaal meerjaren-akkoord voor de Non-Profit

In de nieuwe regeerperiode moet er een nieuw sociaal akkoord voor de Non-Profit komen. Hou daar van bij de regeringsvorming nu al rekening mee. Anders wordt het nadien opnieuw twee jaar aandringen, onderhandelen en actie voeren.

Organiseer jullie, geef een duidelijk signaal met de DOE-ER-IETS-AAN kaart aan de politieke wereld!

  • Kom op 7 mei 2019 met zoveel mogelijk collega’s naar de Nationale Actie van de Non-Profit.
  • Breng vanuit jouw instelling|organisatie|dienst zoveel mogelijk ingevulde “DOE-ER-IETS-AAN”-kaartjes mee, en stop ze in onze mega Non-Profit stembus tijdens de Nationale Actie in Brussel.
  • Zet jullie belangrijkste boodschap op een bord of spandoek en breng die mee naar Brussel.

De werkgeversorganisaties zijn op de hoogte gebracht van de actie-aanzegging, zodat iedere werknemer het recht heeft om aan de Non-Profit actie deel te nemen. Verdere informatie over de praktische schikkingen (o.m. vervoer) op de infoborden en via je LBC-NVK afgevaardigden.