Actiedag tegen de commercialisering van de zorg

Op vrijdag 7 april 2017, op Wereldgezondheidsdag, organiseerde het Actieplatform gezondheid en solidariteit een actiedag om de commercialisering en de privatisering van de gezondheidszorg aan te klagen. Het actieplatform is een initiatief van vakbonden, mutualiteiten, verschillende verenigingen, ngo’s en academici. Ook de LBC-NVK maakt er deel van uit.

In meer dan 80 steden in Europa en de rest van de wereld lieten actievoerders hun stem horen. De boodschap is eenvoudig en duidelijk: “Regeringen moeten meer investeren in een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen en ermee ophouden gezondheid te beschouwen als een koopwaar. Gezondheid is geen koopwaar.”

In Brussel kwamen een honderdtal actievoerders samen aan het kabinet van minister van Volksgezondheid De Block. Daar werden berichten achterlaten voor de minister en werd het gebouw ‘versierd’ met een barcode, symbool voor de verkoop van onze gezondheid en welzijn aan de privésector.

Na de actie vond er een rondetafelconferentie plaats. Experts uit verschillende Europese landen schetsten de situatie in hun thuisland. Het werd al snel duidelijk dat men met gelijkaardige uitdagingen worstelt. De neoliberale besparingspolitiek heeft zware gevolgen voor de gezondheidszorg. De openbare gezondheidszorg staat onder druk en commerciële spelers liggen op de loer.

“Privéondernemingen zeggen dat ze goedkopere zorg kunnen aanbieden, door het o.a. met minder personeel te doen. Maar ieder weldenkend mens weet dat dat negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg en de arbeidsomstandigheden van het personeel. Bovendien kunnen we niet aanvaarden dat er winst gemaakt wordt op de ruggen van patiënten, ouderen en kinderen,” aldus Johan Fobelets, vakbondssecretaris van de LBC-NVK.

De verschillende sprekers lichtten ook toe hoe zij in hun land de strijd tegen de commercialisering organiseren. Het publiek werd ook betrokken. Dat zorgde voor een interessante uitwisseling van informatie en ervaringen. “Dat er zoveel mensen over heel de wereld vandaag op straat kwamen, en dat wij hier samenzitten betekent dat er verandering op komst is. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we mogen niet opgeven en moeten solidair met elkaar blijven,” concludeerde Johan Fobelets.