Beschutte en sociale werkplaatsen worden maatwerkbedrijven

Beste collega,

De LBC-NVK wil je heel graag proficiat wensen. Vanaf vandaag ben je een maatwerkbedrijf-medewerker. Inderdaad. Zonder dat je er iets voor moet doen, stap je over in een nieuw tijdperk, dat van het maatwerkbedrijf.

Minister Homans heeft eind december door middel van een uitvoeringsbesluit bepaald dat het maatwerkdecreet op 1 april 2015 ingevoerd wordt. Daardoor wordt jij voortaan als medewerker tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf.

De LBC-NVK wil al je vragen, al je bezorgdheden en je toekomst ter harte nemen. Door middel van een constructief overleg in de sector en met de bevoegde overheid, willen we een goede toekomst tegemoet gaan.

Daarvoor zijn er nog heel wat stappen te nemen. Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering moet toegepast worden, de verschillen in de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale en beschutte werkplaatsen moeten weggewerkt worden, de tewerkstelling van iedereen in de sector moet behouden blijven, de subsidiëring moet goed geregeld zijn enz.

Dat wil de LBC-NVK allemaal samen met jou realiseren. ‘Uw job, ons werk’ is voor ons niet enkel een slogan, maar een opdracht die we graag aangaan.

Kris De Block,
Nationaal Verantwoordelijke LBC-NVK