Beslissing regering om opvangplaatsen ngo’s te sluiten onaanvaardbaar

Sinds het begin van dit jaar is het aantal nieuwe asielaanvragen in ons land drastisch gedaald. Plannen voor de sluiting van een aantal opvangplaatsen die leeg bleven, lagen dan ook al een tijdje op tafel.

Op vrijdag 3 juni nam de ministerraad daarover een radicale beslissing. De opvangplaatsen die beheerd worden door ngo’s, met name Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige tegenhanger Ciré, gaan dicht.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen specialiseerde zich in de kleinschalige opvang van vluchtelingen en is niet te spreken over de beslissing van de regering. Wij spraken met Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Wat vinden jullie van de beslissing van de regering om jullie opvangplaatsen te sluiten?

“Van een goed, doordacht beleid verwacht je dat het sluiten van opvangplaatsen gebeurt na een doorlichting van het complete opvangnetwerk, waarbij de kwaliteit, visie, expertise, duurzaamheid en budgetvriendelijkheid van alle spelers en alle plaatsen worden geëvalueerd. Van een dergelijke doorlichting of evaluatie was totaal geen sprake. De regering heeft beslist op basis van onbekende parameters, en zonder enige toelichting.”

“Als het beleid kwalitatieve en efficiënte asielopvang voor ogen heeft, dan mogen we aannemen dat beslissingen hierover gebeuren op basis van objectieve criteria en meetbare parameters. Dat dit niet gebeurt is onaanvaardbaar.”

Welke gevolgen heeft deze beslissing van de regering voor de manier waarop de opvang van vluchtelingen in België wordt georganiseerd?

“Met deze beslissing heft de regering de facto de samenwerking op met het kritische middenveld inzake opvang van asielzoekers. Enkel niet-kritische spelers mogen nog meedoen. Opvangpartners die de rol van waakhond spelen, zich op een constructieve manier kritisch uitlaten over het beleid en dat beleid monitoren zijn dus niet langer gewenst. Deze beslissing is dan ook symbolisch.”

Waarom is jullie werk belangrijk?

“De rol van de ngo’s binnen de asielopvang is cruciaal. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een pluralistische koepelorganisatie die 50 leden verenigt, die veel waardevolle expertise en kennis verzamelt en ontsluit en die garant staat voor kwalitatieve opvang met het oog op integratie.”

Hoe moet het verder met de opvang van vluchtelingen in België?

“Als de overheid niet met de ngo’s wil samenwerken voor de opvang van asielzoekers, dan vragen we ons af welke opvang men dan wel wenst. Deze beslissing wijst erop dat men ofwel niet wil samenwerken met het middenveld, ofwel enkel een ‘samenwerking’ beoogt waarbij de ngo’s kritiekloos dienen uit te voeren wat de overheid hen opdraagt. Dit beleid heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze het kritische middenveld geen warm hart toedraagt. Die aversie wordt hierbij bevestigd.”