Bijkomende aanwervingen Europa Ziekenhuizen dankzij LBC-NVK

In de Brusselse Europa Ziekenhuizen is er een groot personeelstekort. Jef Peeters, die in april 2014 CEO van de Europa Ziekenhuizen werd, voerde de afgelopen jaren besparingen door om het ziekenhuis uit de rode cijfers te halen.

Het gevolg daarvan is dat het afgelopen boekjaar met een overschot op de balans werd afgesloten maar dat in nagenoeg alle afdelingen een groot personeelstekort groeide.

Al maandenlang ijvert de LBC-NVK in alle overlegorganen om meer personeel in te zetten. Het overleg daarover strandde telkens op een njet van de directie. Zij stelde dat door besparingsmaatregelen niet meer personeel kon worden aangeworven.

Onder dreiging van vakbondsacties gooit de directie het roer van het personeelsbeleid nu volledig om. De CEO verliet het ziekenhuis en we kwamen met de directie overeen dat er nu minstens 70 bijkomende voltijdse jobs zullen worden aangeworven. Daarvoor werd een groots opgezet aanwervingsplan uitgewerkt.

De LBC-NVK volgt elke week samen met de personeelsdienst de aanwervingen nauwgezet op. Dankzij de vastberadenheid binnen de ploeg vakbondsafgevaardigden kan het personeel over enkele maanden opnieuw onder betere werkomstandigheden aan de slag.

Luc De Wilder, LBC-NVK Europa Ziekenhuizen