Directie Sint-Andriesziekenhuis Tielt kondigt 25 naakte ontslagen aan

Op de bijzondere ondernemingsraad van vrijdag 22 november kondigde de directie van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt een saneringsplan aan. Dat plan omvat twee maatregelen.

Ten eerste wil de directie 25 voltijdse banen schrappen. Twee directieleden en één lid van het middenkader werden al met onmiddellijke ingang ontslagen. De rest van de naakte ontslagen zullen vallen onder het zorgpersoneel, het technisch en administratief personeel en onder het keukenpersoneel. Omwille van een eerdere reorganisatie onder het onderhoudspersoneel wordt die personeelsgroep gespaard.

Daarnaast wil de directie het equivalent van het ontslag van 25 voltijdse eenheden opleggen aan de artsen onder de vorm van een extra financiële bijdrage.

Het Sint-Andriesziekenhuis zat al een tijdje in een besparingsmodus. Zo werden eerder al 14 voltijdse werknemers die op een natuurlijke manier afvloeiden niet vervangen. Toch kwam de aankondiging dat de directie nieuwe plannen had voor forse besparingen als een complete verrassing. Het Sint-Andriesziekenhuis stelt meer dan 700 werknemers te werk en heeft 266 erkende ziekenhuisbedden.

Vooral de zwakke medische activiteit in het ziekenhuis en de weinig positieve vooruitzichten op dat vlak hebben zwaar doorgewogen in de beslissing. Daar bovenop komen de kosten voor de exploitatie, de kosten van de nieuwbouw (onlangs ging er een nieuwe vleugel van het ziekenhuis open) en de besparingen in de ziekenhuisfinanciering door de federale regering.

Op maandag 25 november organiseerden de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK informatievergaderingen voor hun collega's. Op vrijdag 29 november start de LBC-NVK onderhandelingen op met de directie.

De uitgangspunten van de delegatie van de LBC-NVK bij die onderhandelingen zijn:

  • Er moet gezocht worden naar alternatieven om de aangekondigde ontslagen te vermijden of althans zo veel mogelijk te beperken;
  • De raad van bestuur en de artsen moeten voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden;
  • Een stevig sociaal plan mocht blijken dat ontslagen onvermijdelijk zijn.