Hogere personeelsnormen en geen uitbesteding van keuken- en onderhoudsploegen

Vanaf 1 januari 2010 treedt het woonzorgdecreet in werking. Met dat decreet wil de Vlaamse Regering het zorgaanbod voor ouderen beter op elkaar afstemmen en de erkenningsnormen samenbrengen.

In het decreet zitten een aantal goede zaken. Maar het decreet moet ook uitgevoerd worden. Dat gebeurt met een uitvoeringsbesluit. En daar wringt het schoentje!

De Vlaamse Regering heeft geweigerd de inhoud van dat besluit met ons te overleggen hoewel daarin veel zaken staan die te maken hebben met het personeel van de rusthuizen!

In dat besluit staan een aantal onaanvaardbare zaken:

  • De personeelsnormen voor de woonzorgcentra (rusthuizen) en de dagverzorgingscentra zijn niet aangepast. De minimum personeelsnorm blijft dus nog altijd op 2’5 verpleegkundige of zorgkundige per 15 bewoners. Bijvoorbeeld: voor een rusthuis met 90 bewoners betekent dit in totaal 15 verpleegkundigen of zorgkundigen. Voor personeel in onderhoud en keuken is de minimumnorm 1 per 15 bewoners! Dit is veel te laag als minimumnorm. Al deze normen zijn verouderd en moeten dus verhoogd worden! Zo’n lage norm heeft geen zin meer en kan sommige directies ertoe brengen met nog minder personeel te werken. De overheid zal hen daar immers niet voor bestraffen.
  • In het besluit staat letterlijk dat "de taken van zowel het keukenpersoneel als het onderhoudspersoneel volledig of gedeeltelijk aan derden kunnen worden uitbesteed." Met andere woorden: de Vlaamse overheid zegt aan de werkgevers: je mag gerust de keuken-en onderhoudsploegen uitbesteden aan privé bedrijven. Met alle gevolgen voor het personeel: slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden en met minder personeel aan het werk. Dit is echt niet aanvaardbaar!
  • Er moet in elk rusthuis een vormingsplan opgesteld worden. Dat is een goede zaak maar ... het personeel kan er zelf geen inbreng in hebben!

Begin januari 2010 is er een overleg met Minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Wij vragen dat er nieuwe’ hogere personeelsnormen zouden komen en dat er geen sprake meer zou zijn van de uitbesteding van keuken- en onderhoudsploegen! Als de Minister hier niet op ingaat komt er eind januari of begin februari 2010 een actie in Brussel! Dit alles kunnen en mogen we niet aanvaarden!

Minister Vandeurzen, maak uw principes waar en overleg met ons en hou rekening met het personeel van de sector!!