Icoba breidt uit

Gezinsbegeleiders, kinderverzorgers, onthaalouders, therapeuten, poetsvrouwen, stafleden, noem maar op... Iedereen in de welzijnssector loopt het risico om vroeg of laat te maken te krijgen met agressie. De ene meer dan de andere. Maar ook kleine voorvallen kunnen zwaar wegen. Denk maar aan eisend gedrag, een dreigende sfeer of scheldpartijen.

Uit een behoefteonderzoek onder werknemers uit de welzijnssector kwam het volgende naar voren:

  • 60% van alle bevraagden ondervindt agressie tijdens het werk. Die agressie komt vooral van cliënten en het cliëntensysteem. Vooral het begeleidend en verzorgend en het administratief personeel ondervinden (non)verbale en fysieke agressie;
  • 36% wil leren omgaan met agressie.

Vorming, training en opleiding zijn cruciaal bij het omgaan met en voorkomen van agressie. Ook het weerbaarder maken van personeel is van belang om het hoofd te bieden in moeilijke, dreigende situaties.

Icoba?

Icoba is een kennis- en expertisecentrum in verband met agressiebeheersing. Het werd in 2004 opgericht door het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen.

Vandaag breidt Icoba zijn werkterrein uit naar de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector. Dat betekent dat werknemers uit de kinderopvang en de Geestelijke gezondheidszorg voortaan ook van de diensten van Icoba gebruik kunnen maken.

Concreet

Icoba ondersteunt organisaties door organisaties wegwijs te maken in het vormingsaanbod over agressiebeheersing en financieel tussen te komen in vormingen rond agressie. Icoba sensibiliseert via campagnes en studiedagen en helpt organisaties om een agressiebeheersingsbeleid te ontwikkelen.

Interesse of vragen? www.vspf.org/new/sites/index.php?action=onderdeel&onderdeel=335&titel=Icoba