Icoba lanceert tweede deel campagne Agressie? Speel erop in!

Speel erop in behandelt vier aspecten van het levend maken en houden van een agressiebeleid. Dit voorjaar richt Icoba met Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast. haar pijlen op het moment van het agressie-incident zelf. Wanneer een situatie dreigt uit te monden in agressie, is het belangrijk te weten wat een gepaste manier van reageren is. Van werknemers in de welzijns- en zorgsector wordt verwacht dat ze professioneel handelen; ook ten aanzien van lastige situaties, conflicten of agressie die zich op de werkvloer voordoen. Icoba wil met deze campagne werkgevers en werknemers informeren over wat de ingrediënten zijn van een gepaste en professionele reactie op agressie.

Icoba maakt dit thema zichtbaar met twee posters, een sticker, een bladwijzer, een magazine, een leidraad voor een interventieprocedure en een brochure. De toolbox is nu aangevuld met praktische doe- en praatactiviteiten rond gepast reageren. Net als bij de vorige campagne kan, wie wil, intekenen op een reeks van tweewekelijkse weetjes en tips. Verder stelt Icoba een uitgebreid open vormingsaanbod samen dat terug te vinden is op www.agressiespeeleropin.be.

In de loop van april 2016 krijgen alle organisaties uit de Vlaamse opvoedings- en huisvestingssector en de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een sensibilisatiepakket. Deze organisaties kunnen het materiaal kosteloos bijbestellen. Organisaties uit andere sectoren kunnen het materiaal tegen betaling van port- en productiekosten verkrijgen. Al het materiaal is ook gratis op www.agressiespeeleropin.be te downloaden.