LBC-NVK non-profit lanceert echtezorgopmaat.be

wo 21 jun 2017 -- Fatiha Dahmani

De beschaving van een samenleving valt onder andere af te meten aan de wijze waarop de zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Wij vinden dat personen met een handicap recht hebben op de beste zorg en ondersteuning.

Dat kan enkel wanneer de overheid voldoende investeert in de gehandicaptenzorg. Dat kan enkel wanneer werknemers die elke dag de best mogelijke kwalitatieve zorg geven, met genoeg zijn en voldoende gekwalificeerd zijn én goede loon- en werkvoorwaarden hebben.

Met de zorgvernieuwing en de invoering van de persoonsvolgende financiering willen minister Vandeurzen en de Vlaamse regering zorg op maat realiseren en de wachtlijsten wegwerken.

Minister Vandeurzen en de Vlaamse regering denken de zorgvernieuwing en de persoonsvolgende financiering in te kunnen voeren door afspraken en regels te schrappen en zonder bijkomende middelen te voorzien. De zorgvernieuwing op die manier organiseren maakt het onmogelijk om aan elke persoon met een handicap de zorg te geven die hij vraagt.

www.echtezorgopmaat.be wil een correct gefinancierde sector en afspraken over de personeelsinzet zodat kwalitatieve zorg op maat gegeven kan worden. En jij kan helpen! Surf naar echtezorgopmaat.be en steun de oproep. Deel jouw ervaring met de persoonsvolgende financiering of kondig er jouw actie aan.

www.echtezorgopmaat.be is een initiatief van de LBC-NVK non-profit en wil iedereen verenigen en alle initiatieven samenbrengen die een echte zorg op maat willen realiseren.

Lees ook: 

Besparen op welzijn is foute keuze

wo 18 mrt 2015 -- Fatiha Dahmani

De Vlaamse welzijnssector trekt aan de alarmbel. Vakbonden, werkgevers- en gebruikersorganisaties protesteren in een gezamenlijke platformtekst tegen de besparingen op welzijn. Ze vragen dat de Vlaamse regering in de zorg en welzijn investeert in plaats van te besparen. Alleen zo kan er een kwaliteitsvol antwoord gegeven worden op de welzijnsnoden van alle burgers.

LBC-NVK wil correcte moderne personeelsnorm

ma 26 jan 2015 -- Fatiha Dahmani

Een personeelsnorm bepaalt het minimaal aantal personen op de werkvloer. De regering wil besparen in de sector van de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het welzijnswerk. Sociale ondernemers krijgen van de regering de volledige vrijheid om zonder enige vorm van regels het werk te organiseren. Van een personeelsnorm is nergens sprake. De LBC-NVK wil een moderne correcte personeelsnorm die rekening houdt met de gestegen zorgzwaarte.