LBC-NVK onderhandelt nieuwe functieclassificatie voor preventiedienst Mensura

De sociale partners binnen Mensura, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, timmeren al enige tijd aan een goed evenwicht tussen rechten en plichten van alle partijen, werknemers én werkgever.

Zo werd op 1 januari 2011 een nieuw arbeidsreglement ingevoerd, dat komaf maakte met de verschillende, soms ver uit elkaar liggende arbeidsvoorwaarden die op dat moment binnen Mensura geldig waren.

Eén arbeidsreglement voor alle 450 werknemers was het doel van de syndicale delegatie van de LBC-NVK bij de onderhandelingen.

Het resultaat van de onderhandelingen was niet min:

  • Voortaan wordt er 38 uur gewerkt, maar in een 35-urenweek, waardoor iedereen 18 extra adv-dagen heeft;
  • Iedereen krijgt drie extra feestdagen;
  • Per vijf dienstjaren krijgt elke werknemer een extra verlofdag;
  • Overuren worden voortaan voor 150% of 200% gerecupereerd.

En onlangs behaalde de syndicale delegatie van de LBC-NVK in Mensura opnieuw een doorbraak. De sociale partners binnen Mensura hebben, als één van de eerste bedrijven binnen de residuaire sectoren van de non-profit, beslist om een nieuwe functieclassificatie in te voeren. Het instituut voor functieclassificatie van de sector, IFIC, zal die classificatie vorm geven.