Minister Vervotte wil volwaardig werknemersstatuut onthaalouders

De onthaalouders van de regio Sint-Niklaas zorgen voor een primeur. Greta D’Hondt, volksvertegenwoordiger, liet weten dat minister Vervotte wil gaan voor een volwaardig werknemersstatuut voor de onthaalouders.

Op 7 maart ging een panelgesprek door met enerzijds de lokale schepenen van sociale zaken - of zoals wij ze noemden de schepenen voor kinderopvang – en anderzijds mevrouw Greta d’Hondt en Mevrouw Magda De Meyer, volksvertegenwoordigers.

Niet alleen de organisatie was pico bello. De zaal zat vol enthousiaste en geïnteresseerde onthaalouders en dienstverantwoordelijken. De toon werd gezet door Lucy, een onthaalouder met meer dan 27 jaar ervaring. Haar levendige en kleurrijke getuigenis klonk als poëzie in de oren.

Vervolgens werden de lokale schepenen voor kinderopvang aan de tand gevoeld en bijna unaniem bevestigden zij dat er een grote nood is aan kinderopvang en dat het huidig statuut van onthaalouders zeker niet aantrekkelijk. Mevrouw Maria Meul, Schepen van St. Gillis Waas ontving een daverend applaus toen zij stelde dat onthaalouders een volwaardig werknemersstatuut verdienen.

We zullen u niet langer in suspens houden. Zowel Greta D’Hondt als Mevrouw Magde De Meyer zijn voorstanders van een volwaardig werknemersstatuut.