Nationale actie federale non-profit op 25 mei

In juni 2006 sloten we een akkoord met de werkgevers zodat alle arbeid(st)ers met 5 jaar anciënniteit in de non-profitsector de belangrijkste voordelen van het bediendestatuut zouden krijgen:

  • De opzegtermijnen: gelijk aan die van de bedienden;
  • Het gewaarborgd loon bij ziekte: gelijk aan dat van de bedienden.

Maar de werkgeversorganisaties AFIS, BECOPRIVE en FIH weigeren nu plots om de ondertekende collectieve arbeidsovereenkomst om te zetten in een Koninklijk Besluit. Hiermee wordt het verhaal van de opzegtermijnen gedwarsboomd.

De minister heeft zijn belofte om het gewaarborgd loon technisch mogelijk te maken niet waargemaakt. De werkgevers zullen immers het gewaarborgd loon niet toekennen zolang de minister de financiering niet heeft geregeld.

Dat is woordbreuk en dus onaanvaardbaar.