Nationale betoging non-profit op televisie in Kazachstan

Dat de nationale non-profit betoging van vorige week dinsdag 21 maart 2017 bij ons groot nieuws was, zal u niet ontgaan zijn. Maar dat de lente van de non-profit ook in Kazachstan niet onopgemerkt voorbij ging, willen we u toch niet onthouden.

Wie zich zou afvragen wat daar allemaal over ons wordt verteld... Wel, dat valt nog wel mee:

"In Brussel is er vandaag een betoging van het personeel van de non-profitsector, het personeel van de overheidssector en socioculturele sector. Alle partijen organiseren een nationale betoging tegen de moeilijke werkomstandigheden. Onze correspondente in de Belgische hoofdstad vertelt meer hierover.

Meer dan 10000 medewerkers van de non-profitsector van België zijn vandaag hier op de manifestatie gekomen tegen de onpopulaire strenge maatregelen van de Belgische overheid. In de loop van de laatste maanden eisen de vakbonden een nieuw sociaal akkoord voor de werknemers van opvoedingsinstellingen, rusthuizen, verschillende medische en cultuurvormende instellingen van de openbare sector. Ze betogen vandaag voor een nieuw sociaal akkoord, met betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

De betogers vinden het vooral onaanvaardbaar dat er in de toekomst te weinig jobs bijkomen en de loopbaandagen afgeschaft worden. En ook de toenemende werkdruk.

Interview met Guy Chandelon:

Wij zijn vertegenwoordiger van de onderwijs-culturele instellingen en wij tonen onze solidariteit samen met onze medische collega’s. Wij willen voor onze pre-pensioengerechtigde leeftijd alle verplichte voordelen en feestdagen behouden, het is belangrijk aangezien er momenteel in onze instellingen reeds een tekort is aan de kaderfuncties, wij komen handen tekort… Het gebrek aan een interessant sociaal pakket maakt ons beroep vooral onaantrekkelijk.

Mark Selleslach (nationale secretaris LBC-NVK):

Dit is al 3de keer gedurende de laatste 4 maanden dat wij hier samenkomen omdat wij van mening zijn dat huidige arbeidsomstandigheden en lonen van de werknemers in de sociale sector onaanvaardbaar zijn. Wij hebben een nieuw gemeenschappelijk akkoord nodig. Wij zijn van mening dat er een onmiddellijk akkoord nodig is in samenwerking met de Vlaamse en Federale regering en niet tegen de zomer zoals door de ministers voorgesteld. Een dergelijke tempo is de dag van vandaag niet toegelaten.
(einde interview)"

De manifestatie vindt plaats aan de vooravond van de 2 belangrijke ontmoetingen van de vakbonden van de non-profitsector met de Federale Regering en Brusselse overheidsdiensten. Als deze onderhandelingen geen verwachte resultaten bieden dan zijn de betogers van plan om in april terug op straat te komen."