Onthaalouders zijn het wachten moe

Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen zitten al een aantal jaren in de juridische grijze zone tussen werknemers en vrijwilligers. Ongeveer 10.000 onthaalouders zorgen op vandaag in Vlaanderen voor de opvang van kinderen, zowel dagopvang, flexibele opvang, voor -en naschools ...

Deze onthaalouders kregen in april 2003 na een aantal acties van de LBC-NVK een betere sociale bescherming. Voorheen was er van bescherming geen sprake, er werd immers geen loon uitbetaald zodat ze bij ziekte, pensionering, ... geen enkel vangnet hadden. Het sociaal vangnet voor onthaalouders in 2003 probeerde om een beperkte, zeer minimale, sociale bescherming te installeren zonder dat ze een loon, verlofgeld, ... toegekend kregen.

De LBC-NVK heeft zich van meet af aan verzet tegen dit beperkt sociaal vangnet. Wij blijven vinden dat onthaalouders aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen werknemers. Deze moeten een loon krijgen en op die manier automatisch beschermd zijn tegen ontslag, ziekte, ongeval, ... En we staan hier gelukkig niet alleen: Op 20 maart 2006 bevestigde het hof van Cassatie dat een onthaalouder, aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen als werknemer werkte, en dus recht had op alle voordelen die een werknemer krijgt toegekend. Op 2 mei volgde het advies van de Nationale Arbeidsraad i.v.m het statuut van onthaalouders. Zeer duidelijk wordt hier gesteld dat men de volledige sociale zekerheid van werknemers moet toekennen aan onthaalouders.

Sinds maanden onderhandelen wij met het kabinet van Minister Vervotte i.v.m het statuut van de onthaalouders. Tot vandaag weten we nog altijd niet wat de minister van plan is. De LBC-NVK eist dat er eindelijk rechtszekerheid en echte sociale zekerheid komt voor de onthaalouders. Alleen een werknemersstatuut kan dit garanderen.

Aan Minister Vervotte is voorgesteld om een stappenplan uit te stippelen waarbij het sociaal vangnet stilaan uitdooft en plaats maakt voor een volwaardig werknemersstatuut.

De onthaalouders zijn het wachten moe. Als een positieve reactie van de minister uitblijft, zullen de onthaalouders op 14 oktober 2006 overgaan tot acties.

Fatiha Dahmani, Nationaal verantwoordelijke Kinderopvang LBC-NVK