Ook studenten in verzet tegen vermarkting sociaal werk in Antwerpen

Op donderdag 27 oktober verzamelden honderden sociale werkers en hun cliënten op het Mechelse plein in Antwerpen. Ze protesteerden opnieuw tegen de plannen van het Antwerpse stadsbestuur om het sociaal werk te commercialiseren.

In dat kader had de Antwerpse OCMW-raad een overleg gepland met het privébedrijf G4S over de uitbating van De Vaart, een inloopcentrum voor daklozen. Door het protest werd die afspraak uitgesteld.

Deze keer kwamen docenten en studenten van de Antwerpse hogescholen Karel de Grote en Artesis Plantijn de actie ondersteunen. Vanuit verschillende plaatsen in Antwerpen hielden zij een Mars op het Mechelseplein. De LBC-NVK stapte mee met de docenten en de tientallen studenten van de Karel de Grote-hogeschool.