Overleg laatste kans AZ Groeninge op dinsdag 30 april

De directie van het AZ Groeninge in Kortrijk wil besparen door personeel te laten afvloeien. Op dinsdag 16 april organiseerden de werknemers een eerste waarschuwingsactie. Op maandag 22 april vond dan een zeer lange verzoeningsvergadering plaats op het Ministerie van Arbeid in Brussel.

Op die vergadering was het duidelijk dat de positie van de LBC-NVK en die van de directie van het ziekenhuis sterk uit elkaar lagen. Uiteindelijk kwamen beide partijen overeen om op dinsdag 30 april een allerlaatste poging tot gezamenlijk overleg te ondernemen.

Op die vergadering zullen we proberen om het overleg met de directie weer op het goede spoor te krijgen door goede afspraken te maken en duidelijke procedures bij een eventuele reorganisatie af te spreken. Dat overleg wordt zowel door het verzoeningscomité, de directie als de LBC-NVK beschouwd als een overleg van de laatste kans. Om dat overleg zoveel mogelijk kans tot slagen te geven, besliste de LBC-NVK om de stakingsdag van vrijdag 26 april op te schorten. De stakingsaanzegging zelf werd niet ingetrokken.

Lieze Vansintjan, secretaris LBC-NVK