Spuitgieterij beschutte werkplaats Diest met sluiting bedreigd

De directie van de Beschutte Werkplaats in Diest (een afdeling van de vzw Beschutte Werkplaatsen Leuven) heeft op 6 september op een bijzondere vergadering van de ondernemingsraad meegedeeld dat men een sluiting overweegt van de spuitgieterij-afdeling.

De directie geeft hiervoor een aantal redenen op. De belangrijkste ervan is het gecumuleerd verlies dat werd opgebouwd in 15 jaar, de weinige toekomstmogelijkheden omwille van de zeer kleine marges en de concurrentie en de toenemende kwaliteits- en prijsdruk van de belangrijkste klanten.

De vakbonden hebben hun vragen en bedenkingen aan de directie overgemaakt tijdens een bijzondere vergadering van de ondernemingsraad op 19 september. Op 26 september heeft de directie een eerste reeks vragen beantwoord. Op dinsdag 2 oktober is de volgende onderhandelingsronde voorzien.

Het ontslag zou betrekking hebben op 31 werknemers, waarvan 18 valide arbeiders en 13 valide bedienden. De werknemers met een handicap die door de stopzetting van de spuitgieterij-activiteit zullen getroffen worden, zullen herplaatst worden naar andere afdelingen van de onderneming.