Website pensioenfondsen vernieuwd

Weet je nog, de tweede pensioenpijler van de non-profit? Dat aanvullend pensioen is sinds dik drie jaar een feit. Het is één van de verwezenlijkingen van de non-profitakkoorden 2006-2010. Zo’n aanvullend pensioen voor een half miljoen werknemers in zorg, welzijn en cultuur kwam er zeker niet vanzelf. Daarvoor heeft de LBC-NVK samen met duizenden werknemers jaren actie voor gevoerd. En, akkoord, het aanvullend pensioen is momenteel nog maar een bescheiden begin. De komende jaren zal de LBC-NVK zeker werk maken van de uitbreiding ervan tot een volwaardig aanvullend pensioen. We rekenen daarvoor ook op jouw steun.

Ondertussen krijgt elke werknemer uit één van de sectoren van zorg, welzijn en cultuur jaarlijks een individuele pensioenfiche toegestuurd. Meer informatie over die tweede pensioenpijler vind je op de websites van de pensioenfondsen. Die werden recent helemaal vernieuwd zodat ze beter bekeken kunnen worden vanop je smartphone of tablet.

  • Werk je in een ziekenhuis, in de ouderenzorg, in een revalidatiecentrum en in de thuisverpleging, dan surf je naar www.f2p330.org/nl/;
  • Werk je in de gezinszorg, in de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn of het welzijnswerk, in een beschutte of sociale werkplaats, in de socio-culturele sector, in de kinderopvang of in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, dan surf je naar www.pensioensocialesector.org.