Werknemers Antwerps Agentschap Integratie & Inburgering in actie

De afgelopen weken rommelde het al bij het Agentschap Inburgering en Integratie, waar men protesteert tegen de plannen om 170 jobs te doen verdwijnen. Nu verzetten de lokale agentschappen in Antwerpen zich ook tegen de systematische afbouw van de integratie- en inburgeringsdiensten in Vlaanderen. Op 1 maart 2018 voerde de LBC-NVK samen met de werknemers van Atlas, het agentschap integratie en inburgering in Antwerpen, actie tegen de ontslagplannen.

In het voorjaar van 2017 vielen er al 14 ontslagen bij het Antwerpse agentschap Atlas. In september volgde een tweede ontslagronde. Dit jaar moesten er in januari opnieuw een tiental jobs verdwijnen en legde schepen Duchateau een audit op. Daarbovenop zouden er verschillende integratieprojecten stopgezet worden. Het spreekt voor zich dat er onrust heerst bij de Atlas. De LBC-NVK lanceerde samen met de werknemers van het agentschap een petitie die steun vond bij maar liefst 180 collega’s.

Daarin eist de syndicale delegatie dat er een einde komt aan de ontslagen en pleit ze voor het behoud van de middelen om de kwalitatieve dienstverlening te kunnen waarborgen. De LBC-NVK is van mening dat het personeel structureel en diepgaand betrokken moet worden bij de beslissingsprocedure. Door hun expertise weten zij als geen ander welke richting het agentschap uit moet in de toekomst. Hun stem moet gehoord worden. Dat deze bron van jarenlange ervaring en knowhow niet aangewend wordt bewijst hoe kortzichtig men momenteel te werk gaat.

Het personeel plaatst ook grote vraagtekens bij de opgelegde audit, en terecht. De auditeurs kregen enkel de opdracht om naar de cijfers te kijken. Het gaat dus niet eens over de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening. Dit zijn kille besparingen in naam van ‘efficiëntie’, een modewoord dat moeilijk te rijmen valt met de sociale sector. Want hoe kwantificeer je het helpen van kwetsbare mensen? Het maatschappelijk nut is van onschatbare waarde.

De directie stelde zich afwachtend op en wilt eerst de resultaten van de audit bekijken vooraleer ze reageert. De LBC-NVK en de werknemers namen daar geen genoegen mee en stelden zelf een actieplan op. Daarnaast werd er ook een vragenronde over de audit afgedwongen.

Als tweede stap maakten we onze eisen kenbaar aan de volledige Raad van Bestuur van Atlas én aan de bevoegde Vlaamse minister Homans. Vervolgens gingen we over tot actie om onze eisen kracht bij te zetten.

Er werd actie gevoerd op de 3 vestigingen van het agentschap in Antwerpen. Om 10 uur laste het personeel een werkonderbreking in van een kwartier. Onder een luid fluitconcert en strijdlied verzamelden ze zich in de Carnotstraat, de Sint-Katelijnevest en in de Leopoldstraat.

Na de werkonderbreking overhandigde een delegatie in de Carnotstraat de directie een taart versiert met het getal 180, dat symbool staat voor het aantal collega’s dat het protest steunt. De directie toonde begrip voor de actie én de eisen maar wijst naar de Raad van Bestuur. Een reactie vanuit die hoek bleef uit….

Wordt vervolgd.