Werknemers Werkhaven VZW verzetten zich tegen jobverlies door besparingen Antwerps stadsbestuur

Voor de zomer kwam aan het licht dat het Antwerpse stadsbestuur van burgemeester De Wever zwaar wil snoeien in de sociale sector. De voorbije weken werd duidelijk wat die besparingen concreet betekenen.

Een van de getroffen organisaties is Werkhaven VZW dat zich bezighoudt met het bestrijden van de enorme werkloosheid in Antwerpen. Werklozen worden door de VZW begeleid en doen er werkervaring op.

Zo onderhouden zij de straten en parken van de stad, ze maken gebouwen van de stad en rusthuizen schoon, renoveren gebouwen van het stedelijk onderwijs en noem maar op. In totaal werken er op die manier een kleine 350 werknemers bij Werkhaven VZW.

Stadsbestuur zet financiering stop

Het stadsbestuur zet nu de financiering van de uitleendienst bouwmaterialen stop. Daarvoor werd al meegedeeld dat het project kamerzorg zal worden beëindigd. In totaal zullen er daardoor minstens 27 arbeidsplaatsen definitief verloren gaan.

Het personeel verzet zich tegen de afbouw van de arbeidsplaatsen en de besparingslogica. Een eerste gesprek met het stadsbestuur bracht weinig op. De LBC-NVK wil verder overleggen met de betrokken politici. Wij willen dat de afbouw van arbeidsplaatsen onmiddellijk stopt en dat het project uitleendienst bouwmaterialen behouden blijft. Het personeel vraagt ook aan de directie om er alles aan te doen om dit te keren.

LBC-NVK wil dat iedereen tewerkgesteld blijft

De LBC-NVK wil dat alle werknemers die hun arbeidsplaats moeten afstaan omwille van de besparingen tewerkgesteld worden bij de stad op hetzelfde niveau als ze hadden in Werkhaven VZW. Tenslotte wil de LBC-NVK mee betrokken worden bij alle verdere besprekingen over Werkhaven VZW zodat personeelsvertegenwoordigers een inbreng kunnen doen vooraleer beslissingen worden genomen.

Op donderdag 29 augustus is er een verzoening gepland. Indien die niets oplevert zullen de werknemers van Werkhaven VZW actie voeren.

Ine Hermans, secretaris LBC-NVK