Beschutte en sociale werkplaatsen (vroegere maatwerkbedrijven)

De beschutte en sociale werkplaatsen vormen samen het paritair comité 327. Beschutte werkplaatsen bieden tewerkstelling aan mensen met een arbeidshandicap (fysiek of mentaal). Deze tewerkstelling wordt ‘beschut’ genoemd, omdat de werknemer op de begeleiding van omkaderingspersoneel kan rekenen.

Mensen die omwille van een andere reden dan een mentale of fysieke handicap moeilijk aan een reguliere job geraken, kunnen in een sociale werkplaats tewerkgesteld worden. Ook daar kunnen ze rekenen op begeleiding.

Sinds 1 april zijn de beschutte en de sociale werkplaatsen omgedoopt tot maatwerkbedrijven. Maatwerkbedrijven bieden tewerkstelling aan mensen met een arbeidshandicap (fysiek of mentaal) of aan mensen die omwille van een andere reden dan een mentale of fysieke handicap moeilijk aan een reguliere job geraken. Op woensdag 27 januari 2016 schorste de Raad van State de besluiten die de uitvoering van het maatwerkdecreet wilden regelen. Daardoor werden de maatwerkbedrijven in de feiten terug beschutte en sociale werkplaatsen.

Kris De Block, sectorverantwoordelijke LBC-NVK

Interessante links: 

http://www.vivosocialprofit.org/ (vormingsinstituut non-profit)

Conflict bij Aralea van de baan

wo 29 aug 2018 -- June Geuens

Op woensdag 29 augustus 2018 hebben de LBC-NVK en de directie van het Brasschaatse maatwerkbedrijf Aralea een protocolakkoord ondertekend.

Werknemers 'De Loods' tegen sluiting bioboerderij

di 6 feb 2018 -- Redactie

Vrijdag 26 januari kwamen de werknemers van het Aalsterse maatwerkbedrijf de Loods voor een tweede maal op straat. Ze protesteerden tegen de plannen van de directie om de bioboerderij te sluiten.

Pagina's