Sociaal akkoord VIA 6 voor de 240.000 werknemers in de Vlaamse non-profit

Goed nieuws! Vandaag werd het ontwerp van sociaal akkoord (VIA 6) voor de Vlaamse non-profit sectoren afgerond. Eind november maakte de Vlaamse regering daar 577 miljoen euro voor vrij. In het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering zijn de afspraken over loonsverhoging, extra jobs en de verbetering van de arbeidsomstandigheden nu uitgewerkt.

Er komen vanaf dit jaar meer dan 3.700 VTE bij om de hoge werkdruk van het personeel aan te pakken. Met VIA 6 maken we werk van betere lonen en zetten we belangrijke stappen naar gelijk loon voor gelijk werk! Zo krijgen de werknemers wat ze verdienen: een mooie loonsverhoging en duizenden extra collega’s. Het is een blijk van waardering voor het werk en een broodnodige investering in de toekomst van zorg en welzijn.

In de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang en de centra geestelijke gezondheidszorg zullen vanaf dit jaar minstens 1.200 VTE bijkomend aangeworven worden. De lonen van alle werknemers stijgen met minstens 1,7 procent. Voor zorg- en begeleidingsfuncties kan daar nog heel wat bijkomen! Voor alle werknemers in de Vlaamse non-profit komt er een consumptiecheque.

In de ouderenzorg, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen zullen vanaf dit jaar 2.345 VTE aan de slag kunnen gaan, waarvan 2.264 in de ouderenzorg. Het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) wordt in een keer ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Op die manier worden de lonen gelijkgetrokken met deze in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.

Er komt een actieplan voor de instroom van nieuwe werknemers en maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden. Vanaf dit jaar zal er bijkomend geïnvesteerd worden in opleidingen voor werknemers die een carrièrewissel naar de zorg willen doen.

Werknemers krijgen het recht op 3 weken aaneensluitende vakantie. Wie deeltijds werkt zal meer kansen krijgen op een hogere jobtime. De sectoren zullen onder meer afspraken maken over het verbeteren van het vormingsrecht van werknemers, het uitbouwen van het beleid rond agressie en alle organisaties zullen een kader voor fietsmobiliteit kunnen afsluiten.

We zijn blij dat de besprekingen afgerond zijn. We leggen dit akkoord binnenkort voor aan onze militanten.

Deze sectoren vallen onder de Vlaamse non-profit:

 • diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318.02);
 • opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC 319.01);
 • welzijns- en gezondheidssector (PC 331 - dit zijn dus onder meer de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg en de diensten voor gezondheidspromotie);
 • maatwerkbedrijven (PC 327.01);
 • socio-culturele sector (PC 329.01);
 • lokale diensteneconomie (alle betrokken sectoren);
 • werkgevers van persoonlijke assistenten in kader Persoonsvolgend Budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PC 337 enkel PAB/PVB);
 • revalidatieziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen (PC 330.01.10);
 • ouderenzorg (PC 330.01.20);
 • revalidatievoorzieningen (PC 330.01.41);
 • initiatieven voor beschut wonen (PC 330.01.51);
 • multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (PC 330.04-MBE).