Graag gedaan

Haal een diploma en behoud je loon terwijl je studeert

wo 4 feb 2015 -- Mark Selleslach

Dankzij de inzet van de LBC-NVK investeert de sector in beroepsgerichte opleidingen. Werk je in de gezinszorg, in een opvoedingsinstelling, in een sociale of een beschutte werkplaats, in de socioculturele sector, in de kinderopvang of in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg en heb je om welke reden dan ook vroeger niet de mogelijkheid gehad om een diploma te behalen, grijp dan nu je kans!

Werknemers heel tevreden met cao integratie en inburgering

do 29 jan 2015 -- Stef Doise

De integratiesector maakte de voorbije maanden een grote hervorming door. De LBC-NVK slaagde er in om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten die de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de integratie- en inburgeringssector vastlegt. De cao werd in vier grote personeelsvergaderingen door meer dan 92% van de werknemers goedgekeurd.

Verhoging vakbondspremie beschutte en sociale werkplaatsen

di 28 okt 2014 -- Kris De Block

In de sector van de beschutte- en de sociale werkplaatsen worden de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken in sociale meerjarenakkoorden. Het laatste akkoord van 2 december 2011 bevat naast een hele reeks andere maatregelen de afspraak dat de vakbondspremie zou verhoogd worden. Dat is nu gebeurd.

Bedrag vakbondspremie Vlaamse welzijns- en gezondheidssector bekend

wo 15 okt 2014 -- Redactie

Voor de allereerste keer zullen ook werknemers uit de kinderopvang, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Vlaamse Centra voor Gezondheid en Preventie die lid zijn van de vakbond een vakbondspremie ontvangen. 75 euro voor wie een voltijdse bijdrage betaalt. 37,5 euro voor wie minder dan een voltijdse bijdrage betaalt.

Oproep proefproject werknemersstatuut onthaalouders gelanceerd

do 10 jul 2014 -- Fatiha Dahmani

Op 14 februari 2014 keurde de Vlaamse regering het proefproject goed dat de LBC-NVK uitwerkte en samen met de sociale partners indiende. Dat project zal vanaf 1 januari 2015 aan het equivalent van 112 voltijdse onthaalouders een werknemersstatuut geven. Op donderdag 10 juli 2014 werd de projectoproep naar alle diensten voor onthaalouders verstuurd.

Pagina's

Abonneren op Graag gedaan