Stop the Killings 2019: Defend the Defenders

Tien december is de verjaardag van de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tien december is ook de dag waarop we elk jaar aandacht vragen voor de precaire situatie waarin veel van onze vakbondscollega's in andere landen zich bevinden.

Lid zijn van een vakbond, opkomen voor je rechten, actie voeren,... in sommige landen kan het je gevangenisstraf kosten... of erger.

ACV Puls eist dat vakbondswerk een recht is, dat opkomen voor de rechten van werknemers je niet je vrijheid, of meer kost.