Wat zit er in VIA 6 voor gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk (PC319.01)

Witte rook! De besprekingen over een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit zijn afgerond. Dankzij het budget van 577 miljoen euro per jaar gaan de lonen gevoelig omhoog. Dat was al bekend sinds december. Maar nu zijn er ook afspraken over meer personeel en maatregelen die het werk in de sector aantrekkelijker moeten maken.

MEER PERSONEEL
Vanaf dit jaar komen er in de sector bijna 500 voltijdse jobs bij. Die moeten ademruimte geven aan het personeel en leiden tot een meer kwalitatieve zorg- en hulpverlening.
- In de jeugdhulp komen
er 165 extra voltijdse jobs in de residentiële werking, en 30 VTE in de mobiele en de ambulante werking.
- In de gehandicaptenzorg (minderjarigen) komen er 172 extra voltijdse jobs in de residentiële werking en 30 VTE in de mobiele en ambulante werking.
- In de gehandicaptenzorg (meerderjarigen) komen er 41 voltijdse jobs bij in de dagcentra.
- De centra voor algemeen welzijnswerk en de huurdersbonden mogen rekenen op respectievelijk 25 en 5 extra voltijdse jobs.

Om zoveel mogelijk mensen van binnen en buiten de sector toe te leiden naar deze jobs, investeren we in bijkomende instroomtrajecten.
Verder wordt het aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp fors uitgebreid. Dat is goed voor de vele mensen met een handicap die daar vandaag op wachten.

MEER KWALITEIT
Naast de creatie van bijkomende tewerkstelling zijn er ook een reeks andere afspraken gemaakt die de kwaliteit van het werk moeten verhogen. Het gaat oa. over:
- Een jaarlijks recht op drie weken vakantie (doorlopend, inclusief drie weekends)
- Een verhoging van de gemiddelde opleidingstijd
- Een kader voor telewerk

MEER LOON
Tot slot zijn ook de afspraken over de loonsverhoging verder verfijnd. Iedereen krijgt er minstens 1,7 procent bij. Voor werknemers in de barema’s B1c, B2a, MV1, B1b, B1a bis & L1 kan dit nog (veel) meer zijn, zeker in de eerste helft van de loopbaan. Om het werk in de sector aantrekkelijker te maken zijn de startlonen gevoelig verhoogd.
Maar ook wie al meer loopbaanjaren op de teller heeft, wint. De barema’s zullen in de toekomst doorlopen tot 35 jaar anciënniteit. Tussen 25 en 35 jaar anciënniteit komt er op die manier een bijkomende loonsverhoging van 1,4 procent.
Er is nog wel wat werk om dit alles in regelgeving om te zetten. De nieuwe barema’s treden uiterlijk in juli in werking. Intussen komt er met de consumptiecheques wel al een loonvoordeel jullie richting uit.

WHAT’S NEXT?
De voordelen van dit sociaal akkoord zijn er voor alle werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Maar het resultaat zelf hebben we natuurlijk vooral te danken aan het geloof en de inzet van onze vele militanten en leden. Daarom leggen we dit eerst nog aan hen voor.
Het spreekt voor zich dat ACV Puls nadien zal toezien om een correctie uitvoering van dit akkoord.