Werknemers Natuurpunt voeren actie in Mechelen

20181123 Actie Natuurpunt Mechelen

Enkele tientallen werknemers van de vzw Natuurpunt voerden op vrijdag 23 november een symbolische actie. Geheel in lijn met de activiteiten van de vzw wandelden ze van de hoofdzetel van Natuurpunt in Mechelen naar het bezoekerscentrum in natuurgebied Muizen waar ze bij een kom soep of een mok warme choco meer uitleg kregen van de vakbondsdelegatie. Wij spraken met Koen Grolus, vakbondsafgevaardigde van de LBC-NVK bij Natuurpunt.

Koen, wat is er in Natuurpunt aan de hand?

Wel, spijtig genoeg rommelt het al een tijdje in onze vzw. Natuurpunt is dan ook een beetje een speciale organisatie. Op minder dan twintig jaar tijd zijn wij enorm gegroeid. Ondertussen werken er bijna 500 mensen, tellen wij enkele duizenden vrijwilligers en hebben we meer dan 100.000 leden. Duidelijk geen kleine vzw dus. In totaal beheren wij 24.000 hectare natuurgebied met een budget van 48 miljoen euro per jaar. De kern van het probleem is dat de directie en de raad van bestuur een verschillende visie hebben op hoe Natuurpunt moet georganiseerd worden en hoe onze organisatie moet evolueren.

Wat hebben jullie als werknemers daarmee te maken?

Wel het probleem is acuut geworden door het plotse en onverwachte ontslag van de algemeen directeur door de raad van bestuur. Wij, het personeel, vinden dat een verschil in visie uitgepraat moet worden en dat men er alles aan moet doen om er samen uit te geraken. Natuurpunt is altijd een vereniging geweest die het moet hebben van consensus. Dat wil niet zeggen dat we geen harde standpunten kunnen innemen of zo maar wij streven altijd naar een consensus. Problemen uitpraten en oplossen hoort daarbij. Dat is ook onze maatschappelijk sterkte.

En dat is niet gebeurd?

Dat is bij het ontslag van de directeur niet gebeurd. Integendeel. Op de werknemers kwam dat ontslag heel bedreigend over. Mensen dachten dat als de directeur van de ene op de andere dag ontslagen kan worden, dan bestaat dat risico voor iedereen. Bovendien doken er heel wat documenten op die wezen in de richting van een herstructurering. Dat heeft voor heel wat onrust bij het personeel gezorgd. Zeker als de raad van bestuur die herstructurering zelf zou aansturen, wat een van de plannen was. Wij hebben ons daar dan ook zeer zwaar tegen verzet. Vanuit de raad van bestuur heeft men ons nu gegarandeerd dat daar helemaal geen sprake meer van is. Wij willen dat geloven maar zoals men zegt the proof of the pudding is in the eating.

Ik wil ook even benadrukken dat er in Natuurpunt helemaal geen conflict is tussen de werknemers en de vrijwilligers. Trouwens driekwart van de werknemers zijn naast hun job ook nog eens vrijwilliger in de locatie waar zij wonen. Dus wij kennen Natuurpunt zowel vanuit het standpunt van de werknemers als vanuit dat van de vrijwilligers. Wij hebben zeer veel voeling met de vrijwilligers en willen benadrukken dat wij die voeling willen behouden en dat die ook nooit in gevaar gekomen is. Soms heeft men dat willen laten uitschijnen. Dat is ook zo in de pers verschenen maar dat is het laatste van onze wensen.

Vandaag houden jullie een symbolische actie. Wat zijn jullie volgende plannen?

Volgende week zaterdag is er in Gent een algemene vergadering van de vereniging. Afgevaardigden van alle afdelingen komen dan samen en daar liggen een aantal moties voor vanuit de vrijwilligers die die zaken aankaarten. Wij wachten af wat daarmee gaat gebeuren. Geraken we er daarmee niet uit dan zullen wij verder actie ondernemen.