Actie voor verhoging laagste lonen in de sector algemeen welzijnswerk, jongerenwelzijn en gehandicaptenzorg.

Een honderdtal ACV Puls-militanten uit de gehandicaptenzorg voerden op 15 november actie voor de deur van het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste werkgeversorganisatie uit de sector. De aanleiding daarvoor was de weigering van de werkgevers om alle logistieke medewerkers het barema L3 toe te kennen. Een eerder beperkte groep krijgt op dit moment nog het barema L4. Dat is het laagste barema in de sector. Het startloon bedraagt nog geen 1700 euro bruto.

Vroeger konden deze werknemers doorgroeien naar de loonschaal L3 na het behalen van een ervaringsbewijs. Maar die ervaringsbewijzen worden niet langer afgeleverd. Daarom was in het non-profit akkoord afgesproken dat al deze werknemers de ‘L3’ zouden krijgen. Gezien het om een beperkte groep gaat, valt de kostprijs hiervan erg mee. In de gehandicaptenzorg volstaat de financiering sowieso al.

Tijdens de ludieke actie konden werknemers een ervaringsbewijs verdienen door een logistieke taak uit te voeren. Alle ervaringsbewijzen werden aan de werkgeversorganisatie bezorgd. Hopelijk is het barema L4 heel binnenkort écht niet meer van deze tijd.