ACV Puls kaart stijgende energiekosten aan bij Minister van Welzijn Crevits

Elke organisatie, elke werknemer in zorg, welzijn en cultuur en alle patiënten, bewoners en cliënten ervaren de druk en de onzekerheid die ermee gepaard gaat. Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat zorg uitgesteld zou worden of mensen zelf zorg uitstellen omdat hun inkomen ontoereikend is geworden. Nog minder aanvaardbaar is het dat er bespaard zou worden op het personeel door de stijgende kosten voor energie en andere goederen.
Tijdens een overleg met vakbonden en werkgevers luisterde Minister van Welzijn Hilde Crevits onze bezorgdheden op. We klaagden ook de gevolgen aan van de stijgende kosten op het inkomen van werknemers. De gestegen brandstofprijzen maken woonwerkverkeer en huisbezoeken afleggen flink duurder. Ook wie aan thuiswerk doet, houdt netto minder over want de prijs van gas en elektriciteit zijn gestegen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je door te werken, minder overhoudt dan voorheen.
ACV PULS zal niet nalaten om, samen met de sociale partners en minister Crevits, te zoeken naar oplossingen om de kosten op korte termijn het hoofd te bieden. Minister Crevits engageert zich om de geformuleerde voorstellen spoedig te bespreken met de Vlaamse regering. We houden je op de hoogte van de resultaten.