ACV Puls sluit nieuwe instellingscao af bij Broeders van Liefde

Eind vorig jaar begonnen we te onderhandelen met het bestuur van de Broeders Van Liefde GGZ over een nieuwe instellingscao. Dankzij de inspanningen van ACV Puls leidde dat op 9 maart tot een akkoord voor de komende 4 jaar.
In dit akkoord maakten we de volgende afspraken:

1. Behouden wat er was
De afspraken uit de vorige akkoorden worden onverkort verlengd! Het gaat hier onder meer over:

 • Loon voor de eerste dag familiaal verlof
 • Anciënniteitverlof voor jongere werknemers
 • Bijkomende verlofdagen voor sommige 45-plussers
 • Oproepvergoeding bij onvoorziene oproepen
 • Opleg van een gedeelte variabel loon bij opname van de eindeloopbaandagen.
 • Hospitalisatieverzekering betaald door de werkgever
 • De bijdrage omnium voor dienstverplaatsingen wordt verder betaald door de werkgever

2. Nieuw vanaf 2022

 • Optrekking van de maaltijdcheques van 4 euro naar 4,5 euro in 2022/23, naar 4,7 euro in 2024/25
 • 56% toeslag voor prestaties op kerstavond en oudejaarsavond vanaf 18u tot 24u
 • Optrekking en gelijkschakeling van de wachtvergoeding
 • Toekenning van een eindejaarspremie en attractiviteitspremie voor werknemers met een vervangingsovereenkomst
 • Oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen – fietsvergoeding per effectieve fietsdag
 • Werknemersvriendelijke planning van verlof (ook ELB in halve dagen)
 • Telewerkpolicy met toekenning van een vergoeding voor structureel thuiswerk

Deze overeenkomst geldt voor alle personeelsleden, dus ook voor de personeelsleden tewerkgesteld in de geregionaliseerde afdelingen (bv. PVT, BW, …).

Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de militanten van ACV Puls.