ACV Puls vraagt om nog niet over te gaan tot verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel

De uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem doet het debat over de verplichte vaccinatie van werknemers in de zorg- en welzijnssector opstarten. Die eventuele verplichting heeft gevolgen voor werknemers in de zorg- en welzijnssectoren en voor de organisaties van de zorg. Daar mogen we niet licht overgaan, een grondig overleg tussen overheid en sociale partners is hier op zijn plaats. Waar mikken we op? Op een evenwichtig vaccinatiebeleid voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren.

ACV Puls en ACV Openbare diensten roepen alle werknemers op om zich te laten vaccineren. Een vaccin is onze belangrijkste troef om deze verschrikkelijke pandemie achter ons te laten. De positieve effecten hiervan vertalen zich intussen in dalende cijfers in de woonzorgcentra, een sector waar al op grote schaal vaccinaties plaatsvonden. Ons standpunt rond het verplichten van een vaccinatie is het volgende: sensibilisering van het zorgpersoneel heeft op dit moment de voorkeur op een verplichting. We willen de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk krijgen, en dat doen we ook door het beantwoorden van vragen en bezorgdheden van wie zich (nog) niet wil laten vaccineren. Alleen wanneer dat echt niet zou volstaan, kan een verplichting eventueel worden overwogen.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten vragen een grondig voorbereidend debat tussen de overheid en de sociale partners over het verdere vaccinatiebeleid rond Covid-19. Naast medische vragen zijn er ook uitdagingen op het vlak van het arbeidsrecht: welke zorg- en welzijnssectoren zouden gevat kunnen worden door een verplichting, wat met werknemers die hun vaccinatie om medische redenen moeten uitstellen, hoe kunnen de rechten van de werknemers voldoende gegarandeerd worden, wie financiert de vaccinatiecampagne in de toekomst?

Er is op dit moment geen juridische basis om zorgpersoneel uit hun functie te zetten omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Straffe uitspraken hierover kunnen ertoe leiden dat sommige werkgevers eenzijdig en arbitrair werknemers zouden sanctioneren. En dat kan niet! Zorgpersoneel op non-actief zetten zou het goot tekort aan personeel in de eerste plaats nog erger maken dan het al is. Bovendien blijven de regels rond het dragen van beschermingsmateriaal nog van toepassing. Dreigen met sancties kan tot slot een contraproductief effect hebben op de vaccinatiecampagne voor de volledige samenleving. En dat? Dat wenst niemand.