ACV Puls vraagt Vlaamse regering de beslissing rond de hogere uitkering Corona-ouderschapsverlof te herzien

Vorige week heeft de Vlaamse regering beslist geen aanmoedigingspremie toe te kennen voor het Corona-ouderschapsverlof. Hierdoor wordt het systeem financieel minder interessant dan het gewone ouderschapsverlof, zeker in de non-profit. Een onbegrijpelijke beslissing, die ook nog eens veel te laat is gecommuniceerd.

Wie ouderschapsverlof opneemt ontvangt een federale uitkering. In Vlaanderen kan aanvullend een aanmoedigingspremie worden aangevraagd om de het inkomensverlies verder te beperken. Naar aanleiding van de Corona crisis werd een bijkomend recht op ouderschapsverlof gecreëerd, en werden de federale uitkeringen met 25% verhoogt om arbeid en gezin in deze ongewone omstandigheden beter met elkaar te kunnen combineren.
De Vlaamse regering laat nu dus weten in dat geval geen aanmoedigingspremie toe te zullen kennen. Dat zou ‘teveel van het goede’ zijn en er in sommige gevallen zelfs toe leiden dat iemand die voltijds werkt minder verdient dan iemand die ouderschapsverlof opneemt. ‘Dat kan niet de bedoeling zijn,’ liet Vlaams minister van werk Hilde Crevits weten.

Het niet uitbetalen van de aanmoedigingspremie echter, zorgt ervoor dat het Corona-ouderschapverlof voor werknemers minder interessant wordt dan het reguliere ouderschapsverlof. Het is moeilijk denkbaar dat dit de bedoeling is van de Vlaamse regering. Voor werknemers uit de non-profit kunnen de verschillen zelfs oplopen tot 185 euro per maand. Zij genieten immers een hogere aanmoedigingspremie dan werknemers uit de privé.
Dat de Vlaamse regering dit ook maar vorige week heeft aangekondigd, maakt dat veel werknemers hun beslissing niet op basis van de juiste informatie hebben kunnen nemen. Zij moeten nu vaststellen dat zij aan het Corona-ouderschapsverlof niet meer, maar minder gaan overhouden dan aan regulier ouderschapsverlof.

ACV Puls zal er bij de Vlaamse regering op aandringen dat deze beslissing alsnog wordt herbekeken.