Alles wat moet je weten over IFIC in de zorgsectoren

Functieclassificatie en nieuwe loonschalen in de ouderenzorg – revalidatiesector - psychiatrische verzorgingstehuizen - initiatieven beschut wonen

De invoering van de nieuwe functieclassificatie en de loonbarema’s start vanaf 23 april. Dankzij het sociaal akkoord dat we hebben afgesloten in 2018 zullen bijna 55.000 werknemers uit de Vlaamse zorgsectoren dit jaar een nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s krijgen.

De nieuwe functieclassificatie gaat vanaf dinsdag 23 april in werking in alle woonzorgcentra, de revalidatiecentra, de PVT’s, een aantal categorale ziekenhuizen en initiatieven beschut wonen. De nieuwe barema’s krijg je met het loon van de maand november 2019. De nieuwe loonbarema’s zijn dezelfde als deze die gelden in de ziekenhuizen!

Wat is ific?

Er wordt vaak verwezen naar “IFIC” als er gesproken wordt over een nieuwe functieclassificatie en de loonbarema’s. IFIC is de naam van de vzw die de functieclassificatie deskundig heeft ontwikkeld en verder ondersteund. De vzw IF.IC wordt samen beheerd door de vakbonden en de werkgevers.

Aan de nieuwe functieclassificatie zijn vele jaren van voorbereiding vooraf gegaan. Er werden meer dan 200 functies beschreven die onderverdeeld zijn in categorieën. Nadien werden er nieuwe loonbarema’s aan gekoppeld. Daarbij werd het principe vastgelegd dat niemand erop achteruit kan gaan.

In 2019 start de eerste fase van invoering, want de nieuwe loonschalen zullen stap voor stap in opeenvolgende fasen worden uitgebouwd.

Waarom is dit zo belangrijk?

De huidige functieclassificatie en de barema’s stammen uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Hopeloos verouderd dus en al vele jaren aan herziening toe. Heel wat functies die vandaag bestaan waren er zelfs niet in opgenomen. Soms met onduidelijkheid over de lonen als gevolg. Vandaag ziet de zorgsector er heel anders uit dan in de vorige eeuw en dat verdient een moderne functieclassificatie.

Het belang van loonbarema’s mag je niet onderschatten. Barema’s geven wettelijke zekerheid over je inkomen en zijn afdwingbaar.

De belangrijkste data op een rij

  • 23 april - 7 mei 2019: werkgever brengt je schriftelijk op de hoogte.
  • Tot uiterlijk 14 juni 2019: maak jouw keuze schriftelijk bekend aan je werkgever. Is je toegewezen functie niet correct dan kan je tot die dag intern beroep aantekenen.
  • Ten laatste 13 september 2019: je wordt op de hoogte gebracht van het besluit van het intern beroep. Indien je niet akkoord bent heb je nog 4 weken om extern beroep aan te tekenen.
  • Uiterlijk 15 februari 2020: je wordt op de hoogte gebracht van het besluit van het extern beroep.
  • November 2019: de eerste loonmaand waarin het IFIC-loon zal uitbetaald worden.

Eind april volgt er nog een uitgebreide brochure. Vanaf dan kan je ook terecht bij de afgevaardigden op je werk of in het LBC-NVK secretariaat bij jou in de buurt.

Wat betekent IFIC concreet voor jou?

Elke werknemer zal tussen dinsdag 23 april en ten laatste dinsdag 7 mei 2019 een mededeling van de directie ontvangen. Daarin wordt je functie toegewezen en krijg je ook een fiche met daarin je nieuwe barema. In deze fiche zal je aan de hand van een grafiek en een tabel goed het verschil tussen je huidig en je nieuw barema kunnen aflezen.

Els werkt als zorgkundige in Woonzorgcentrum Lentebloesems. Zij zal de functie “Zorgkundige residentiële ouderenzorg” toegewezen krijgen en het barema van categorie 11.

De nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s zijn er voor alle functies in de sector. Dus zowel voor het zorg als voor het niet-zorgpersoneel, voor arbeiders, bedienden en kaderleden!

Tot uiterlijk 14 juni heb je de tijd om akkoord te gaan met de functietoewijzing. Ga je niet akkoord dan kan je in beroep gaan. Belangrijk: het beroep gaat enkel over de functietoewijzing.

Jan werkt al jaren als verpleegkundige in een revalidatiecentrum maar wordt de functie medewerker sociale dienst toegewezen hoewel hij die taken niet uitoefent. Jan kan dan in beroep gaan.

Je kan ook akkoord gaan met de functie maar tegelijkertijd kiezen om in het bestaande “oude” barema te blijven. In sommige gevallen is dat voordeliger. Zo gaat niemand er op achteruit.

Als je niet akkoord gaat met het eerste beroep (“intern of sectoraal beroep”) dan kan je nog altijd extern beroep indienen.
Het nieuwe loonbarema ontvang je vanaf de maand november van dit jaar!
Er verandert niets aan al je andere loon- en arbeidsvoorwaarden. Je anciënniteit blijft ook dezelfde!

LBC-NVK staat voor je klaar met degelijk advies en informatie

De keuze of je al dan niet instapt in de IFIC-loonschaal is voor jou een belangrijke keuze. Natuurlijk wil je de best mogelijke keuze in jouw situatie maken.

De documenten die je zal krijgen op 23 april en 7 mei zullen al veel duidelijk maken met onder andere een grafiek, een overzicht van je oude en nieuwe barema en een advies.

Je staat er niet alleen voor! LBC-NVK kan je bijstaan met je vragen en voor advies. Je kan sowieso terecht bij de LBC-NVK afgevaardigden op je werk. In elke provincie zullen er ook infomomenten overdag en ’s avonds georganiseerd worden. Meer informatie over deze infomomenten kan je hier terugvinden of op www.lbc-nvk.be. Tenslotte kan je ook terecht op het LBC-NVK secretariaat bij jou in de buurt.

We laten als LBC-NVK de toekomst niet los.

We zullen blijven strijden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en meer personeel op de werkvloer. De volgende stap van de invoering van de nieuwe loonbarema’s (fase 2) zal daar een belangrijke eis in zijn.

Op dinsdag 7 mei organiseren we een actiedag. We willen de aandacht van de politici trekken voor (en na) de verkiezingen. Voor kwaliteitsvolle zorg voor iedereen en minder werkdruk zullen de nieuwe regeringen na de verkiezingen meer moeten investeren in zorg, welzijn en cultuur! Meer details over onze nationale non-profit actie vind je hier.