Belangrijk nieuws voor alle zorgkundigen over de opleiding om de bijkomende zorghandelingen te mogen stellen

Vorig jaar paste de minister de wetgeving aan, zodat zorgkundigen voortaan vijf bijkomende zorghandelingen wettelijk mogen uitvoeren. (zie onderaan).
Wie als zorgkundige aan het werk is, moet daarvoor wel een opleiding volgen. Elke zorgkundige krijgt de kans om de opleiding op een haalbare manier te volgen.

Het is goed geregeld!

De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en een stage. ACV Puls ijverde voor een haalbare oplossing op de werkvloer. Dat is belangrijk voor élke zorgkundige.

HET THEORETISCH DEEL

Het theoretisch deel blijft beperkt en omvat 20 uur, via het gebruik van een digitale leermethode, ook wel “e-learning” genoemd. Je werkgever zorgt in de instelling voor het lokaal, het materiaal en de begeleiding. Het “digitale” als leermethode moet je dus zeker niet afschrikken. Het theoretisch deel van de opleiding bestaat uit 5 onderdelen (1 deeltje voor elke bijkomende handeling). Na de opleiding en de stage krijg je een belangrijk kwalificerend attest.

DE STAGE

De praktijkstage (75 uur) kan doorgaan op je eigen werkplek, bij je eigen werkgever. De stage gaat uitsluitend over het oefenen van de 5 bijkomende handelingen en dus niet over je andere taken als zorgkundige. De stage gebeurt onder toezicht en begeleiding van een verpleegkundige of hoofdverpleegkundige.
Als één of meer van de 5 bijkomende handelingen op dit ogenblik niet aanwezig zijn in je instelling, maakt de werkgever afspraken met een andere instelling waar je die bepaalde handeling(en) als stage kan inoefenen.

BELANGRIJKE INFO:

ACV Puls ijverde ervoor dat alle opleidingstijd meetelt als arbeidstijd, zowel de theorie als de stage.
De opleiding is gratis voor de deelnemende zorgkundige. Het vormingsfonds van de sector heeft beslist om de kost van de digitale module te betalen.
Tijdens de opleiding heb je recht op je loon. Ook als een deel van de stage voor sommige handelingen bij een externe instelling zou doorgaan. In dat geval wordt ook de verplaatsingstijd als arbeidstijd vergoed.
Elke zorgkundige die dat wenst heeft het recht om de opleiding te volgen. Deze bijzondere opleidingskans kan je beter niet missen. Je moet de werkgever uiteraard op de hoogte brengen, en samen de planning overeenkomen wanneer de opleiding gevolgd zal worden. De eerste digitale lesmodule is normalerwijze beschikbaar vanaf mei 2020.

OPGELET

Sommige scholen bieden opleidingen over de bijkomende handelingen aan. Die staan los van de sectoraal onderhandelde regeling. Terugbetaling van de opleidingskost of gelijkstelling met arbeidstijd is in dat geval niet gegarandeerd.

ACV PULS ADVIES:

Nieuwe zorgkundigen die afstuderen en in dienst komen kregen deze bijkomende handelingen al in hun opleiding mee. Toekomstgericht is het beter dat er geen verschil ontstaat tussen twee groepen van zorgkundigen (diegenen met en diegenen zonder deze bijkomende opleiding).
We raden alle zorgkundigen aan om deze haalbare opleiding te volgen. Het is een belangrijke meerwaarde voor je beroep van zorgkundige. Ook als je later van werk wilt veranderen kan de opleiding en het attest om de bijkomende handelingen te mogen stellen heel belangrijk zijn.

De vijf bijkomende zorghandelingen

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.
  • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
  • Oraal toedienen van voeding en vocht.
  • Manueel verwijderen van fecalomen.

Verdere vragen? Altijd welkom bij de ACV Puls afgevaardigden in je instelling, of in één van onze ACV Puls secretariaten in je regio.
We houden je zeker verder op de hoogte!

Downloads: