De centra geestelijke gezondheidszorg en VIA6 (pc331)

Witte rook! De besprekingen over een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit zijn afgerond. Dankzij het budget van 577 miljoen euro per jaar gaan de lonen gevoelig omhoog. Dat was al bekend sinds december. Maar nu zijn er ook afspraken over meer personeel en maatregelen die het werk in de sector aantrekkelijker moeten maken.

BETERE LONEN
In januari van dit jaar werd een éénmalige premie betaald en in de loop van de maand april worden de consumptiecheques verdeeld.
Maar is meer: de lonen zullen ook een structurele aangepast worden.
Zodra de nodige collectieve arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten, stijgen de lonen van alle werknemers met minstens 1,7 %.
De barema’s worden ook verlengd. Nu stijgen de barema’s na ongeveer 25 jaar anciënniteit niet meer. Je krijgt dan elke maand hetzelfde maandloon. Door ons akkoord zullen de barema’s tot 35 jaar anciënniteit ver¬der lopen. Tussen 25 en 35 jaar anciënniteit krijg je op die manier een bijkomende loonsverhoging van 1,4%.

In een tweede fase worden de IFIC-functieclassificatie en de loonschalen ingevoerd in de CGG. Op die manier wordt de historische band met de GGZ sectoren ook toekomstgericht verankerd. Alle barema’s worden dus minimaal verhoogd naar het niveau van de barema’s voor gelijkaardige functies in de andere GGZ-sectoren. De streefdatum voor de invoering is oktober 2021.
In functie van het beschikbaar budget zal deze verhoging dan ook met terugwerkende kracht worden toegekend. Bij de invoering zal er op een aantal punten rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken van de CGG.
Op die manier wordt het koopkrachtbudget volledig en uitsluitend aan de koopkracht van de werknemers besteed.
Meer informatie over de timing van deze verschillende stappen volgen in de komende weken.

MEER PERSONEEL
Naast deze loonsverhoging zijn er ook middelen om de werkdruk te verlagen. Extra personeel dus. Elk CGG zal hiervoor minstens een halftijdse collega kunnen aanwerven. In het lokaal sociaal overleg wordt bepaald hoe deze bijkomende tewerkstelling het best ingevuld wordt.
Tegelijk worden in het VIA 6 ook voldoende middelen voorzien voor de verderzetting van de investeringen in het plan “Zorgen voor Morgen” in de CGG.

BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Naast de creatie van bijkomende tewerkstelling zijn er ook een reeks andere afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
- een jaarlijks recht op drie weken vakantie (doorlopend, inclusief drie weekends)
- een verhoging van de gemiddelde (collectieve) tijd voor vorming
- organisaties zullen in overleg een kader voor fietsmobiliteit kunnen afsluiten
- een kader voor telewerk

Er komt een actieplan voor de instroom van nieuwe werknemers en maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden. Vanaf dit jaar zal er bijkomend geïnvesteerd worden in opleidingen tot verpleegkundige en zorgkundige voor werknemers die een carrièrewissel naar de zorg willen doen.

WHAT’S NEXT?
De voordelen van dit sociaal akkoord zijn er voor alle werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Maar het akkoord zelf hebben we natuurlijk vooral te danken aan onze vele militanten. Daarom leggen we dit akkoord ook nog eens voor aan hen.
Na hun goedkeuring, zal ACV Puls er op toezien dat dit akkoord in de praktijk wordt omgezet.