De onderhandelingen met de Vlaamse regering gingen van start. ACV Puls eist een degelijk en structureel akkoord voor de Vlaamse non-profitsectoren!

Na de onderhandelingen met ministers De Block en Muylle maakte de federale regering op 7 juli haar beslissing bekend om een budget van 1 miljard euro te investeren in een sociaal akkoord voor de federale zorgsectoren. (Zie Federale overheid voorziet structureel budget na syndicale acties zorgsector)

Op 8 juli zijn eindelijk ook de onderhandelingen gestart met de Vlaamse regering over een sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit sectoren. Vakbonden en werkgevers hadden een onderhoud met minister-president Jambon en de top van de Vlaamse regering.

Laat het een heel duidelijke boodschap zijn: voor alle werknemers in alle non-profit sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering moet er een stevig sociaal akkoord komen. Loon naar werk, meer werknemers op de werkvloer, minder werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. Het is echt niet aanvaardbaar dat er een verschil zou gemaakt worden, laat staan dat de Vlaamse sectoren zouden achterblijven.
De Vlaamse regering sprak het engagement uit dat er een stevig sociaal akkoord moet komen. Bij de opmaak van de begroting zal het nodig zijn om budget te voorzien voor structurele maatregelen.
Wij willen een degelijk akkoord dat de zaken grondig aanpakt, geen halve maatregelen. Die investering is absoluut noodzakelijk.

Wij willen van de Vlaamse regering een vergelijkbare vooruitgang en verbetering zoals in het budget van de Federale regering. Ook de werkgeversorganisaties van de Vlaamse non-profit zitten op dezelfde lijn.
Het sociaal akkoord moet gaan over alle sectoren (woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, gezinszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, kinderopvang, socio-culturele sector, maatwerkbedrijven en sociale economie, en de kunstensector).

We willen geen maandenlange onderhandelingen. De tijd is op, het is dringend om een akkoord te maken en niet om maandenlang in een onderhandelingskamer te zitten.
We houden jullie op de hoogte! Samen voor een Non-Profit pact voor iedereen!

Lees hier het pamflet over het Vlaamse non-profitpact