Kaderdecreet kinderopvang

De LBC-NVK staat achter de principes van het kaderdecreet. Wij vinden het niet meer dan logisch dat elke organisatie die professioneel en tegen betaling kinderen wil opvangen, over een vergunning beschikt. Tegelijkertijd willen wij dat de Vlaamse regering bij de uitbreiding van het aantal kindopvangplaatsen voldoende inzet op kwaliteit.

Infosessie decreet Kinderopvang in Leuven

Op 1 april 2014 treedt het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters in werking. Daarover organiseert Kind en gezin samen met de ondersteunende partners informatiemomenten in de 5 provincies.

Infosessie decreet kinderopvang in Hasselt

Op 1 april 2014 treedt het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters in werking. Daarover organiseert Kind en gezin samen met de ondersteunende partners informatiemomenten in de 5 provincies.

Infosessie decreet Kinderopvang in Brussel

Op 1 april 2014 treedt het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters in werking. Daarover organiseert Kind en gezin samen met de ondersteunende partners informatiemomenten in de 5 provincies.

Stand van zaken uitvoering kaderdecreet kinderopvang

di 3 sep 2013 -- Fatiha Dahmani

Op 20 april 2012 werd het nieuw kaderdecreet kinderopvang goedgekeurd. Op 5 juli 2013 gaf de Vlaamse regering haar principieel akkoord aan de besluiten die de subsidies en de vergunningsvoorwaarden in de kinderopvang regelen.

Hoe zou het nog zijn met het kaderdecreet kinderopvang?

vr 17 feb 2012 -- Redactie

Op het werkveld merken jullie er misschien nog niet veel van, maar de Vlaamse Regering werkt onverminderd verder aan de uitvoering van het decreet over de organisatie van opvang van baby’s en peute

Wat is Vlaamse regering met kinderopvang van plan?

wo 4 aug 2010 -- Redactie

Via de website van Kind en Gezin verneemt de LBC-NVK dat de Vlaamse regering de visienota goedkeurde over een nieuw kaderdecreet Kinderopvang. Dit gebeurde na ruim overleg met de sector, o.m.

Pagina's